Søvnløshet

Søvnløshet er et stort problem for mange. Årsaken kan være sammensatt, men for mange kan indre uro og stress føre til dette. Søvnløshet kan være årsaken til andre plager,og er for mange en stor belastning i hverdagen både fysisk og psykisk. Akupunkturbehandlingen vil gjenopprette et godt søvnmønster og samtidig behandle den bakenforliggende ubalansen. Sliter du med innsovningsproblemer, stadige oppvåkninger, for lite søvn generelt eller kombinasjon av dette er akupunktur et godt behandlingsalternativ som du burde prøve.

 

En forskningsartikkel viser at akupunktur er overlegen som behandlingsform, sammenlignet med Estazolam og ”lureakupunktur” i bedring av søvnkvalitet. Pasientene følte seg også mer opplagt på dagtid pga bedre søvn. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3789397/

 

Kontakt oss for mer informasjon.