Overgangsalder plager

En del kvinner får plager i større eller mindre grad i overgangsalderen/klimakteriet. En rekke kvinner ønsker ikke å bruke østrogen, og akupunktur har vist seg ved klinisk erfaring og forskningsstudier å være et godt alternativ. Symtomer kan være: Endret blødningsmønster, hetetokter, svettebølger, hjertebank, humørforandringer, tretthet, uopplagthet, irritasjon, aggresjon, nedsatt hukommelse og konsentrasjon, følelse av hevelse og stivhet i hendene, ødem i kroppen mm.

 

I en norsk studie på akupunktur mot hetetokter(AKUFLASH-studien), opplevde kvinnene i forsøket at intensiteten i hetetoktene avtok, de fikk færre hetetokter og søvnkvaliteten ble bedre.

akupunktur.no

Vi har god erfaring med akupunkturbehandling av problemer i overgangsalder.


Kontakt oss for mer informasjon om akupunktur og overgangsalder.