Borreliose

Borreliosebehandling med akupunktur og urter

Borreliosebehandling

Borreliose og akupunktur.

Akupunkturbehandling av pasienter med borreliose viser seg å være sentral for å balansere og lindre symptomer og smerter. Ved å regelmessig komme til akupunktur vil borreliosepasienten oppleve at hverdagen gradvis blir lettere å håndtere, smerter vil lindres, og energi og klarhet komme tilbake. Behandlingen med akupunktur ved borreliose er krevende og baseres på både moderne kunnskap rundt borreliabakterien og dens opptreden i kroppen, og gammel kinesisk medisinsk visdom.

Vi har gjennom de siste 10 år opparbeidet en god og unik erfaring i behandling av borreliose. Det er særlig pasienter som er hardt rammet, og har forsøkt mange behandlere og metoder, som kommer til behandling. Behandlingen hos oss vil bestå både av urter, kosttilskudd og noen ganger homeopati i tillegg til den helt nødvendige regelmessige oppfølgingen med akupunktur. I mange tilfeller besitter pasienten selv mye kunnskap rundt sin egen lidelse og behandling av den. Denne viktige erfaringen tas med når oppsett på urter og tilskudd tilpasses individuelt til hver enkelt pasient. Vi samarbeider med andre behandlere og resurssentre om blodprøver og urteoppsett der det er nødvendig. For pasienter som kommer langveis fra har vi også samarbeide med dyktige akupunktører rundt om i Norge.

Behandling av pasienter med langt fremskredet borreliose med urter og akupunktur er en prosess som tar tid. Bedringen er gradvis og pasienten kan oppleve forverringer og tilbakeskritt underveis. Dette er naturlig i og med at borreliabakterien opererer på mange måter og i flere tilstander i kroppen. Den har også en syklisk opptreden som gir stor variasjon av symptomer. Målet er at behandlingen skal gi en i gjennomsnitt gradvis bedring over tid.

Å komme til regelmessig akupunkturbehandling for borreliose er viktig for å kunne lindre og dempe de symptomene som til enhver tid er aktuelle. Symptomer som lynende smerter, «brain fog», hodepine,  hovne og smertefulle ledd, parestesier og andre nevrogene symptomer etc  vil lindres. Ved hjelp av puls- og tungediagnose samt samtale kan belastningen på indre organer som lever, nyre, hjerte, mage-tarm og galleblære avklares. Presset på organene vil variere avhengig av hvilke urter som tas, eventuell antibiotikabehandling fra annet hold, og bakteriens sykliske opptreden. Akupunktur vil balansere og optimalisere organfunksjonen gjennom bedret blodtilstrømning og nervefunksjon.

Kontakt oss for en innledende samtale om borreliose og akupunktur.