Behandlingsmetoder

Innefor akupunkturen benyttes  flere ulike teknikker og metoder.Type smerter \plager avgjør valget.