Allergi og intoleranse

Akupunkturbehandling ved allergi og intoleranse

Akupunktur viser seg å ha gunstig effekt på allergi- og intoleranseplager. Det er to måter å behandle allergiplager på. Den forebyggende der det gjennomføres en serie akupunkturbehandlinger utenfor allergisesongen. Ved eksempelvis pollenallergi anbefaler vi å gjøre dette i desember/januar. I tillegg vil akupunktur virke positivt og dempe symptomene radikalt i den akutte fasen. Erfaringene våre er gode både med hensyn til forebygggende behandling og akuttbehandling. Noen pasienter har komplekse problemer der kombinasjoner av allergi mot mange allergener og intoleranse for en del matvarer dominerer bildet. Her gir vi også råd mht kosthold, vaner i tillegg til å gi akupunkturbehandling. Erfarnigene er gode.

 

Kontakt oss for informasjon om akupunktur ved allergi eller intoleranse