Psykiske plager

Akupunktur viser seg å ha god effekt på ulike lettere psykiske plager som indre uro /angst ,søvnproblemer, og lettere depresjoner. Les forøvrig artikkelen om stress  og akupunktur på vår nettside.

Dette kombineres ofte med samtaleterapi.

 

Kontakt oss for mer informasjon om akupunktur og psykiske plager, og for timebestilling